Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Konieczny 

Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły

Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

Poniedziałek: 13.00-14.00

oraz w dniach zebrań z rodzicami

W innym terminie wcześniej ustalonym przez osoby zainteresowane.

Sekretariat - informacje

sekretarz – Joanna Płatek

referent – Marcin Tomaszewski

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od godz.: 7:30 do godz.: 16:00.

 

Jak otrzymać duplikat legitymacji szkolnej?

 W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy ten fakt zgłosić w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu legitymacji,
  • złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko, imię, data urodzenia, adres),
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9 zł.

Odbiór legitymacji - w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

 

Jak otrzymać duplikat świadectwa?

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

  • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem roku ukończenia szkoły,
  • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 26 zł.

Odbiór duplikatu świadectwa - w terminie do 14 dni w sekretariacie szkoły.