Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 Kalendarz roku szkolnego                                                                        

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 - 31.12.2023         

Ferie zimowe: 12.02.2024 - 25.02.2024     

Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024 - 02.04.2024       

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21.06.2024

Ferie letnie: 22.06.2024 - 31.08.2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Dni ustawowo wolne wypadające w tygodniu nauki
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2023 r.  (środa)

1 maja 2024 r.  (środa)

3 maja 2024 r. (piątek)

30 maja 2024 r. (czwartek)

2 - 3 listopada 2023  r. (czwartek - piątek)

2 maja 2024 (czwartek)

31 maja 2024 (piątek) 

 

Harmonogram zebrań z Rodzicami i konsultacji z Nauczycielami:

I semestr  (środa) II semestr (środa)
13.09.2023 – zebranie

 20.03.2024 - konsultacje

 15.11.2023 - konsultacje z nauczycielami  14.05.2024 - poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną

niedostateczną na koniec roku

 24.01.2023 - zebrania – podsumowanie I półrocza  29.05.2024 - zebranie przedstawienie ocen przewidywanych na koniec roku