Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 
koło j. angielskiego aoInnowacja pedagogiczna w klasie 4a „English with songs- angielski śpiewająco!
Realizacja: Pani mgr Anna Ozga

Cel: rozbudzanie motywacji i zainteresowania językiem obcym, wzmacnianie talentów, pomoc w trudnościach językowych, utrwalanie, promocja praktycznej nauki języka obcego, poprawa wymowy i akcentowania, promocja szkoły, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, wzmacnianie ucznia w jego możliwościach i umiejętnościach, poszerzanie wiedzy o kulturze.
Krótki opis zajęć:
Zajęcia polegają na wyborze odpowiednich piosenek zarówno edukacyjnych jak i autentycznych w celu utrwalenia i powtórzenia materiału z lekcji w sposób sprzyjający zdobywaniu wiedzy, podświadomy i przyjemny. Zakłada się także poszerzanie kompetencji językowych poprzez przyswajanie nowego i nowoczesnego słownictwa i struktur językowych. Wybór utworów jest związany z treściami omawianymi na lekcjach zgodnymi z podstawą programową języka angielskiego. Dodatkowo przewidziane są ćwiczenia językowe - tradycyjne i interaktywne, gry i zabawy ruchowe, aby dodatkowo wzbogacić i uatrakcyjnić zajęcia, a także zwiększyć efektywność nauczania.

Logo projektuProjekt „Czytam lekturki spod chmurki”

Realizacja: Pani mgr Lidia Czerwińska

Opis: Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” ma zasięg międzynarodowy i skierowana jest do uczniów klas I-III. Poprzez czytanie lektur dzieci zgłębią wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę.
W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią projektu stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko będzie spójne z czytaną lekturą. W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).
Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, a udział w nim będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.


wordsare
Projekt: Words are everywhere®
 

Projekt polega na opisywaniu w szkole przedmiotów otaczajacych ucznia w języku angielskim poprzez przyklejanie na każdą rzecz (drzwi, tablica, grzejnik, okno, szafka itp.) karteczki z polską, angielską, niemiecką i rosyjską nazwą przedmiotu wraz z pisownią fonetyczną.

Uczniowie poprzez naturalne obcowanie w przestrzeni szkoły mogą utrwalać nowe słowa w języku obcym.

Autor projektu: Michał Stolarek

Czas trwania: od roku szkolnego 2019

Koordynatorzy: Pani mgr Anna Ozga, Pani mgr Laura Girbea, Pani mgr Marta Jenner


 

MIKROnaświat
 
 
 

Opis: To całoroczny projekt edukacji filmowej, którego celem jest rozwijanie kompetencji myślowych uczniów, uwrażliwianie ich na otaczającą nas rzeczywistość poprzez oglądanie wartościowych filmów, dyskusję wokół tematyki tych dzieł.

Autor projektu: Michał Stolarek

Czas trwania: od roku szkolnego 2017

Koordynatorzy: Pani mgr Joanna Opalińska (do roku 2018) a obecnie  Pani mgr Anna Ozga i Pani mgr Ilona Siwek.

 

 

 

 


BAJKOWE SPOTKANIA

Program edukacyjno-profilaktyczny „Nasze bajkowe spotkania”

Opis: Każdy z realizowanych scenariuszy opiera się na tekście bajki, a cały przebieg ma charakter warsztatowy z wykorzystaniem między innymi zabaw ruchowych i technik plastycznych. Ważnym elementem jest dla nas również refleksja dzieci, ich własna interpretacja omawianego tematu. Głównym celem zajęć jest kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. 

Autorzy projektu: Pani mgr Roksana Kociołek-Kaszyńska i  Pani mgr Anna Ciećkiewicz

Czas trwania: od roku szkolnego 2019/2020

Realizacja: Pani mgr Roksana Kociołek-Kaszyńska i  Pani mgr Anna Ciećkiewicz

O "Naszych Bajkowych Spotkaniach" i nie tylko Pani Roksana opowiada również w Polskim Radiu Dzieciom. Warto posłuchać tutaj.