Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

 Kalendarz roku szkolnego                                                                        

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2022 - 31.12.2022         

Ferie zimowe:30.01.20223-12.02.2023     

Wiosenna przerwa świąteczna: 6.04.2023 - 11.04.2023       

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 23.06.2023

Ferie Letnie: 24.06.2023 - 31.08.2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

Dni ustawowo wolne wypadające w tygodniu nauki
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r.  (wtorek)

11 listopada 2022 r. (piątek)

6 stycznia 2023 r.(piątek)

1 maja 2023 r.  (poniedziałek)

3 maja 2023 r. (środa)

8 czerwca 2022 r. (czwartek)

 

14.10.2022  r. (piątek)

31 października 2022  r. (poniedziałek)

02.05.2023 (wtorek)

23, 24,25 maja (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty   

09.06.2023 (piątek)

Harmonogram zebrań z Rodzicami i konsultacji z Nauczycielami:

I semestr  (środa) II semestr (środa)
14 września 2022 r. – zebranie

 29 marzec 2023 r. - konsultacje z nauczycielami

26 października 2022 r. – konsultacje z nauczycielami kwiecień - zebranie rodziców klasy ósmej
14 grudnia - konsultacje z nauczycielami  16 maja 2023 r.- poinformowanie o zagrożeniach poprzez dziennik librus
25 stycznia 2023 - zebranie (oceny okresowe)  31 maja 2023 r. - zebranie (propozycje ocen).