Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

Rok szkolny 2024 / 2025

Informacja dla Rodziców przyszłorocznych Pierwszoklasistów:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 znajduje się przy ul. Kluczborskiej 3.  Położona jest na terenie dzielnicy IV Prądnik Biały, niedaleko Dworku Białoprądnickiego i Doliny Prądnika. Jest szkołą niewielką, w której panuje rodzinna i kameralna atmosfera, a żaden uczeń nie jest anonimowy.

Szkoła zapewnia bardzo dobrą opiekę, a w szczególny sposób wspiera uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo naszych uczniów, budynek szkolny jest monitorowany, a drzwi wejściowe są blokowane i otwierane przez woźną.

W szkole pracuje  wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która zapewnia naszym uczniom wysoki poziom kształcenia.

Zapewniamy uczniom opiekę terapeutów specjalnych, psychologa, logopedy i pedagogów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. W oddziałach integracyjnych pracuje nauczyciel prowadzący lekcję i nauczyciel wspomagający.

Oferujemy szeroką gamę zajęć: psychologiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające umiejętność uczenia się rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.

Nasi uczniowie korzystają z przestronnych, estetycznych i nowoczesnych sal lekcyjnych. Każda klasa wyposażona jest w komputer, tablicę interaktywną lub monitor interaktywny. Nauczyciele korzystają z nowoczesnego oprogramowania. Uczniowie mają do dyspozycji w pełni wyposażoną salę do integracji sensorycznej.

Posiadamy dwie sale gimnastyczne, wyremontowaną bibliotekę wraz z czytelnią, pracownię komputerową z bezpiecznym dostępem do Internetu, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, gabinet logopedyczny, psychologiczny, pedagogiczny oraz sale do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

W szkole są 3 estetyczne świetlice. Uczniowie uczęszczający do nich biorą udział w zajęciach, mają możliwość odrabiania lekcji, a w pogodne dni przebywają na świeżym powietrzu, gdzie mogą korzystać z kilku boisk. Uczniowie są podzieleni w świetlicach według grup wiekowych, co daje możliwość dostosowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych do ich potrzeb.

Świetlica opiekuje się naszymi uczniami w godzinach od 6.30 – 17.00
W szkole można zjeść bardzo smaczne posiłki dostarczane przez firmę cateringową, która kładzie bardzo duży nacisk na przyrządzanie zdrowych posiłków bez sztucznych składników.

Duży nacisk kładziemy również na działalność wychowawczą i opiekuńczą w ramach realizacji programu wychowawczego- profilaktycznego. W ramach tego współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2, Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze Strażą Miejską i Policją.

Zajęcia dydaktyczne w szkole trwają w godz. od 8.00 maksymalnie do 15.30. Szkoła prowadzi jednozmianowy system pracy. Dzieci z klas I – III kończą obowiązkowe zajęcia edukacyjne ok. 12.30, a w klasach starszych lekcje trwają najpóźniej do 15.30.

W klasie integracyjnej uczy się maksymalnie 20 uczniów, a w klasie ogólnodostępnej – 25 uczniów.

Obowiązującym językiem obcym w szkole jest język angielski. W ramach nauki języka angielskiego uczniowie uczestniczą w lekcjach na żywo z Pearson i BBC i korespondują z uczniami z Wielkiej Brytanii.

Udzielamy również wsparcia dzieciom przybywającym z zagranicy. Posiadamy wykwalifikowanych nauczycieli do nauki języka polskiego jako obcego.

Uczniowie klas trzecich mają możliwość korzystania z zajęć na basenie.

Ogromną popularnością cieszą się zajęcia bajkoterapii pt.: „Szkoła z bajką” prowadzone przez znanego w całej Polsce terapeutę.

W szkole organizowanych jest dużo akcji rozwijających zdolności i zainteresowania ucznia oraz wyzwalających kreatywność np. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kropki, liczne konkursy zarówno artystyczne, jak i przedmiotowe, w których uczniowie osiągają sukcesy.

Od kilku lat współpracujemy z Fundacją Dr Clown, ucząc dzieci empatii i wrażliwości wobec osób potrzebujących wsparcia.

Wszyscy uczniowie szkoły mogą aktywnie włączyć się w redagowanie szkolnej gazetki „Nasz czas”.

Umożliwiamy uczniom korzystanie z: wycieczek jedno lub kilku dniowych, turystyczno-krajoznawczych, wyjść kulturalnych, imprez środowiskowych i zielonych szkół. Dla uczniów starszych klas organizujemy zagraniczne wyjazdy edukacyjne.

Szkoła posiada dogodną lokalizację. Znajduje się niedaleko pętli tramwajowej i autobusowej Krowodrza Górka, z której można dojechać do wielu miejsc na terenie Krakowa i okolic.

Dzień otwarty w szkole odbędzie się 2 marca 2024 roku w godzinach 9.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Uczniów przyszłych I klas.

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 będą trwały od 1 do 29 marca.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności.

Dla dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły terminy rekrutacji, pozostają bez zmian. Decyzja o przyjęciu ucznia z poza rejonu szkoły będzie powiązana z ilością dostępnych miejsc i kryteriami zapisanymi w Uchwale Rady Miasta. 

 

Zasady przyjęcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi określa procedura Urzędu Miasta Krakowa EK – 16. O przyjęciu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi decyduje dyrektor, po zapoznaniu się z opinią zespołu specjalistów, który analizuje dokumentację dotyczącą ucznia i może w razie potrzeby zaprosić na rozmowę rodziców z dzieckiem.

 

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Elemento:

www.krakow.elemento.pl

 

Terminy przeprowadzania rekrutacji do szkoły podstawowej:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępu rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 –29 marca 2024 r.

9  – 23 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 2 kwietnia 2024 r.

do 24 maja 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 kwietnia 2024 r.

10 czerwca 2024 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22 kwietnia – 7 maja 2024 r.

11 – 17 czerwca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 maja 2024 r.

18 czerwca 2024 r.

 

 

Wnętrze szkoły!

                                                                                   22222

2222233333