Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

 lecz przez to, kim jest

 i nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
 „Młodość Karola Wojtyły”

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2020 roku
setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły.

Konkurs ma na celu wskazać młodym pokoleniom Karola Wojtyłę jako wzór do naśladowania w codziennym życiu, w spotkaniach z drugim człowiekiem czy w obcowaniu z pięknem przyrody.

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

ogłasza konkurs pt. „Młodość Karola Wojtyły”

Cele Konkursu:

1. Upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o życiu i działalności Kardynała Karola Wojtyły.

2. Zachęcanie do poznawania osoby Kardynała Karola Wojtyły i miejsc z nim związanych.

3. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej dzieci.

4. Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie.

Koordynator konkursu: mgr Lidia Czerwińska.

Kontakt:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i V.

2. Uczniowie biorący udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych wykonują indywidualnie jedną pracę plastyczną związaną z tematyką konkursu.

3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pracy do 15.05.2020 roku z dopiskiem „konkurs plastyczny” na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Prace należy wykonać na papierze dowolną techniką plastyczną w formacie A4. Należy dostosować technikę plastyczną do możliwości uczestnika konkursu, aby praca wskazywała na samodzielne jej wykonanie bez pomocy osób dorosłych.

5. Na odwrocie pracy należy podać pismem drukowanym następujące informacje:

  •   imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, klasę
  •   imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność organizatora. Przewidujemy możliwość zorganizowania szkolnej wystawy pokonkursowej.

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:

1. Powołana komisja konkursowa oceni prace, kierując się następującymi kryteriami: zgodność przekazu pracy z celem konkursu, walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość i oryginalność, jakość i staranność wykonania. Komisja wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

2. Prace niesamodzielne nie będą zakwalifikowane do konkursu.

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2020 r.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe  - podczas najbliższego spotkania w szkole.

mgr Lidia Czerwińska