Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15

im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie