Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/GALERIE/samorzad_uczniowski/Samorząd_Uczniowski.png'
There was a problem loading image 'images/GALERIE/samorzad_uczniowski/Samorząd_Uczniowski.png'
 Samorząd

 

Rok szkolny 2021/2022

Samorząd Uczniowski

to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, a Rada Uczniowska ich reprezentuje. Samorząd w naszej szkole jest bardzo aktywny. Uczniowie angażują się w życie szkoły i mają wiele ciekawych pomysłów. Chętnie organizują uroczystości i akcje szkolne oraz biorą w nich udział. Są otwarci na innych ludzi – uczestniczą w akcjach charytatywnych, których często są pomysłodawcami. Łączą przyjemne z pożytecznym.
Plan pracy samorządu powstaje przy współpracy z uczniami naszej szkoły. Są w nim uwzględnione ich propozycje. Zakres działalności samorządu jest szeroki. Integruje społeczność szkolną podczas uroczystości szkolnych, konkursów, akcji pomocy na rzecz zwierząt, chorego kolegi/koleżanki.

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca: Beniamin S., 5b

Zastępca: Katarzyna R., 6a

 

Rada Uczniowska:

Klasa 1a: Ugochi O.

Klasa 1b: Lena N.

Klasa 1c: Adam P.

Klasa 2a: Laura D.

Klasa 2b: Adam L.

Klasa 3a: Hanna M., Stanisław M.

Klasa 3b: Natalia P., Szymon K., Mikołaj M.

Klasa 4a: Filip K., Zofia B., Szymon Ł.

Klasa 4b: Piotr G., Piotr O., Fryderyk B.

Klasa 4c: Kamil J., Maksym M., Julia N.

Klasa 5a: Karolina U., Helena K., Patryk T.

Klasa 5b: Joachim D., Ilia Kotko.

Klasa 6a: Paweł P., Justyna K.

Klasa 8a: Anna W., Malwina N., Michał P.


Opiekun:


mgr Agnieszka Hajduga, lic. Jakub Plesnar

 

 Cele i założenia „Samorządu Uczniowskiego”


Cel główny: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- VIII.


Cele szczegółowe:
• reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie;
• kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów;
• stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli;
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły;
• uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią;
• wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji;
• zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka);
• kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole;
• realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Założenia:
• pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoł;
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
• wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno;
• zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
• dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią;
• współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych;
• prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego;
• sporządzanie gazetek okolicznościowych;
• organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
• organizacja konkursów;
• współpraca z wolontariatem szkolnym.

Formy realizacji:
• bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej;
• organizowanie akcji charytatywnych;
• współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami;
• zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów.

Metody pracy:
• rozmowa, dyskusja, pogadanka;
• metoda praktycznego działania;
• metoda wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego;
• metoda ekspresji twórczej.

 

  

Plan pracy

 

Wrzesień:
1. Powitanie szkoły - uroczysty apel przygotowany przez S.U.
2. Wybór przedstawicieli uczniów do S.U.
Październik:
1. Spotkanie organizacyjne – ustalenie planu pracy S.U. na bieżący rok szkolny.
2. Aktualizacja informacji na tablicy S.U.
Listopad:
1. Święto Niepodległości.
2. Dekoracja tablicy SU.
Grudzień:
1.  Akcja dla zwierzaka.
2. Dekoracja tablicy SU.
Styczeń:
1. Spotkanie podsumowujące I semestr.
2. Dekoracja tablicy SU.
Luty:
1. Poczta Walentynkowa.
2. Dekoracja tablicy SU
Marzec:
1. Dzień Kobiet.
2. Dekoracja tablicy SU.
Kwiecień:
1.”Nasza planeta – nasza Ziemia”– wystawa prac plastycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (tablica Małego Samorządu).
Maj:
1. Obchody świąt pierwszomajowych.
2. Dekoracja tablicy SU.
Czerwiec:
1. Spotkanie podsumowujące pracę S.U. w bieżącym roku szkolnym.
2. Idziemy na wakacje.

Plan Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.

 Samorząd Uczniowski

 

Rok szkolny 2021/2022

Samorząd Uczniowski

to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, a Rada Uczniowska ich reprezentuje. Samorząd w naszej szkole jest bardzo aktywny. Uczniowie angażują się w życie szkoły i mają wiele ciekawych pomysłów. Chętnie organizują uroczystości i akcje szkolne oraz biorą w nich udział. Są otwarci na innych ludzi – uczestniczą w akcjach charytatywnych, których często są pomysłodawcami. Łączą przyjemne z pożytecznym.
Plan pracy samorządu powstaje przy współpracy z uczniami naszej szkoły. Są w nim uwzględnione ich propozycje. Zakres działalności samorządu jest szeroki. Integruje społeczność szkolną podczas uroczystości szkolnych, konkursów, akcji pomocy na rzecz zwierząt, chorego kolegi/koleżanki.

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca: Anna W. 7a

Zastępca: Malwina N. 7a

Sekretarz: Kacper W. 7a

 

Rada Uczniowska:
1a - Nikol H., Aleksander S.
1b - Emilia K., Adam L.
2a - Hanna M., Wojtek K., Dawid N.
2b - Szymon K., Natalia P., Aleksander C.
3a - Ewa L., Zofia B. 
3b - Laura Cz., Wojtek Ś., Jakub G.
3c - Magdalena M., Natalia G., Kamil J.
4a - Karolina U., Dawid I.
4b - Anna N., Zofia K.
5a - Katarzyna R., Paweł P.
7a- Anna W., Malwina N., Kacper W., Michał P.


Opiekun:


mgr Agnieszka Hajduga, lic. Jakub Plesnar

 

 Cele i założenia „Samorządu Uczniowskiego”


Cel główny: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.


Cele szczegółowe:
• reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie;
• kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów;
• stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli;
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły;
• uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią;
• wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji;
• zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka);
• kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole;
• realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Założenia:
• pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoł;
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
• wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno;
• zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
• dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią;
• współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych;
• prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego;
• sporządzanie gazetek okolicznościowych;
• organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
• organizacja konkursów;
• współpraca z wolontariatem szkolnym.

Formy realizacji:
• bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej;
• organizowanie akcji charytatywnych;
• współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami;
• zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów.

Metody pracy:
• rozmowa, dyskusja, pogadanka;
• metoda praktycznego działania;
• metoda wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego;
• metoda ekspresji twórczej.

 

  

Plan pracy

 

Wrzesień:
1. Powitanie szkoły - uroczysty apel przygotowany przez S.U.
2. Wybór przedstawicieli uczniów do S.U.
Październik:
1. Spotkanie organizacyjne – ustalenie planu pracy S.U. na bieżący rok szkolny.
2. Aktualizacja informacji na tablicy S.U.
Listopad:
1. Święto Niepodległości.
2. Dekoracja tablicy SU.
Grudzień:
1.  Akcja dla zwierzaka.
2. Dekoracja tablicy SU.
Styczeń:
1. Spotkanie podsumowujące I semestr.
2. Dekoracja tablicy SU.
Luty:
1. Poczta Walentynkowa.
2. Dekoracja tablicy SU
Marzec:
1. Dzień Kobiet.
2. Dekoracja tablicy SU.
Kwiecień:
1.”Nasza planeta – nasza Ziemia”– wystawa prac plastycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (tablica Małego Samorządu).
Maj:
1. Obchody świąt pierwszomajowych.
2. Dekoracja tablicy SU.
Czerwiec:
1. Spotkanie podsumowujące pracę S.U. w bieżącym roku szkolnym.
2. Idziemy na wakacje.

Plan Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.


 życzenia swiateczne SU

Kliknij link

Rok szkolny 2020/2021

Samorząd Uczniowski

to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, a Rada Uczniowska ich reprezentuje. Samorząd w naszej szkole jest bardzo aktywny. Uczniowie angażują się w życie szkoły i mają wiele ciekawych pomysłów. Chętnie organizują uroczystości i akcje szkolne oraz biorą w nich udział. Są otwarci na innych ludzi – uczestniczą w akcjach charytatywnych, których często są pomysłodawcami. Łączą przyjemne z pożytecznym.
Plan pracy samorządu powstaje przy współpracy z uczniami naszej szkoły. Są w nim uwzględnione ich propozycje. Zakres działalności samorządu jest szeroki. Integruje społeczność szkolną podczas uroczystości szkolnych, konkursów, akcji pomocy na rzecz zwierząt, chorego kolegi/koleżanki.


Rada Uczniowska:


1a - Ania M., Wojciech K., Stanisław M.
1b - Jan S., Szymon R ., Justyna S.
2a - Michał D., Jan M., Filip K.
2b - Laura C ., Maja B., Zofia W.
2c - Mateusz W., Ewa K., Piotr G.
3a - Dawid I., Julia D. , Masza I.
3b - Anna N., Hanna K ., Beniamin S;
4a - Paweł P., Katarzyna R., Bartosz K.
6a - Anna W., Gabriela D., Kacper H., Michał P., Mateusz C., Malwina N., Magdalena B., Norbert R., Kamil G.


Opiekunowie:


mgr Lidia Czerwińska, mgr Małgorzata Pohrebny

 

 Cele i założenia „Samorządu Uczniowskiego”


Cel główny: Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III, IV,VI


Cele szczegółowe:
• reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie;
• kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów;
• stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli;
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły;
• uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią;
• wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji;
• zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka);
• kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole;
• realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Założenia:
• pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoł;
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
• wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno;
• zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
• dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią;
• współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych;
• prowadzenie tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego;
• sporządzanie gazetek okolicznościowych;
• organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
• organizacja konkursów;
• współpraca z wolontariatem szkolnym.

Formy realizacji:
• bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej;
• organizowanie akcji charytatywnych;
• współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami;
• zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów.

Metody pracy:
• rozmowa, dyskusja, pogadanka;
• metoda praktycznego działania;
• metoda wpływu osobistego, sytuacyjnego, społecznego;
• metoda ekspresji twórczej.

 

 

Plan pracy


Wrzesień:
1. Powitanie szkoły - uroczysty apel przygotowany przez S.U.
2. Wybór przedstawicieli uczniów do S.U.
Październik:
1. Spotkanie organizacyjne – ustalenie planu pracy S.U. na bieżący rok szkolny.
2. Aktualizacja informacji na tablicy S.U.
Listopad:
1. Święto Niepodległości.
Grudzień:
1.  Akcja dla zwierzaka
2. „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – 7 XII
Styczeń:
1. Spotkanie podsumowujące I semestr.
Luty:
1. Poczta Walentynkowa.
Marzec:
1. Dzień Kobiet – niespodzianki dla kobiet dużych i małych.
Kwiecień:
1. „Nasza Ziemia jest piękna” – wystawa prac plastycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (tablica Małego Samorządu).
Maj:
1. Szkolna wystawa Origami.
Czerwiec:
1. Spotkanie podsumowujące pracę S.U. w bieżącym roku szkolnym.

Plan Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.

 

 

 


Rok szkolny 2019/2020

 „Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."
Pino Pellegrino

Przewodnicząca Małego Samorządu Uczniowskiego: Anna Wątko

Zastępca przewodniczącej: Gabriela Dudzińska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Lidia Czerwińska

Cele  Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie młodszych uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 •  Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego.

Zebrania Samorządu:

 • Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.

Zadaniem opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego jest:

 • Czuwanie nad całokształtem prac Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami.
 • Doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 tablica msu

Roczny plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego

Wrzesień

 • Wybranie uczniów do Małego Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

       Październik

 • Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.

 • Wybranie przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

 • Założenie skrzynki życzeń i propozycji uczniowskich.

 • Przedstawienie planu pracy dyrektorowi szkoły.

 • Jesienna dekoracja tablicy SU

       Listopad

 • Propagowanie akcji  zdrowego stylu życia.

 • Przedstawienie z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 • Dzień Pluszowego Misia. Zbiórka maskotek (pluszowy miś) dla dzieci przebywających w szpitalach.

       Grudzień

 • Mikołajki zorganizowanie akcji szkoła pełna mikołajów
 • Debata o zadaniach i pomysłach ze skrzynki życzeń
 • Przygotowanie plakatu o tematyce świątecznej.
 • Przygotowanie kartek z życzeniamiŚwiątecznymi dla Rady Pedagogicznej i dla pracowników naszej szkoły.
 • Zbiórka darów na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku „GWIAZDKA DLA CHORYCH I STARSZYCH ZWIERZAKÓW”. Charytatywny udział w zbiórce darów na rzecz bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku.

       Styczeń

 •  Sporządzenie sprawozdania z pracy Małego Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.

        Luty

 • Akcja pod hasłem "Wszyscy potrzebujemy ciszy"

      Marzec

 • Obchody Dnia Kobiet – przygotowanie życzeń.
 • Kolorowy zawrót głowy

     Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Pielęgnowanie tradycji świątecznych

      Maj

 • Dzień dobrych uczynków.

     Czerwiec

 • Podsumowanie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.

Dodatkowe całoroczne propozycje:

 • Udział w akcjach charytatywnych ( zbiórka nakrętek, makulatury, baterii w klasach)
 • Zgrana klasa- KOLOROWE DNI

Plan Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.


Plan Samorządu Uczniowskiego może być modyfikowany zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.