Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 
Mając na uwadze zawarte przez Gminę Miejską Kraków porozumienie z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży  w świetle ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. O opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078), uprzejmie informujemy iż opiekę taką nad uczniami naszej szkoły sprawuje:
 
 
Wtorek 8.00 - 13.00
Środa 8.00 - 13.00
Czwartek 8.00 - 13.00
 
Telefon 12 442 01 49 - rejestracja telefoniczna