Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

Kto może korzystać z opieki świetlicowej?
 
Szkoła ma  obowiązek zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 
- czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
- organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 
 
Opiekujemy się naszymi uczniami:
- przed lekcjami, 
- po lekcjach, 
- podczas zajęć, z których zostali zwolnieni (np. wychowania fizycznego),
- w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne.
 
Kiedy świetlica jest dostępna dla uczniów?
 
Pełnimy dyżury od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 17.00.
 
W jakich warunkach przebywają dzieci?
 
Dysponujemy trzema salami świetlicowymi – dwiema większymi i jedną mniejszą. Wszystkie znajdują się na parterze budynku. 
Dzieci mają do dyspozycji gry planszowe, zabawki konstrukcyjne i książeczki. Pomieszczenia są również wyposażone w rzutniki multimedialne.
 
Kiedy i jak zapisać dziecko do  świetlicy?
 
Aby uczeń mógł korzystać z naszej opieki, Rodzice muszą 1 września złożyć poprawnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka  do świetlicy szkolnej.
W pierwszym spotkaniu z wychowawcami pierwszoklasistów wezmą udział nauczyciele świetlicy, którzy przygotują dla Rodziców niezbędne formularze i pomogą w ich wypełnieniu.
Formularze można również znaleźć w zakładce Dokumenty do pobrania.
Ze względów organizacyjnych prosimy Rodziców wszystkich dzieci, które wezmą udział w rekrutacji do naszej szkoły, o zadeklarowanie, czy potrzebują objęcia dziecka opieką świetlicową.
 
A co z obiadami?
 
Nasza stołówka działa od 11.30 do 13.30. Dwie sale zapewniają możliwość zjedzenia obiadu w higienicznych i wygodnych warunkach. Nie podajemy posiłków w styropianowych pudełkach ani nie używamy plastikowych sztućców. 
 Nauczyciele świetlicy odprowadzają do stołówki wszystkie dzieci z klas 1-3, które w danym dniu jedzą obiad, a także opiekują się nimi podczas posiłku. 

Starsi uczniowie korzystają ze stołówki samodzielnie, podczas długiej przerwy.