Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

Gazetka

Czasopismo kulturalno-informacyjne

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

tutaj zaczyna się Twoja kariera!!!

 

Najnowszy numer!

 

19 lat tradycji!, 7 razy na podium!, nagrody dla autorów i recenzentów!

Gazetka szkolna NASZ CZAS wydawana była w latach 2001-2019 pod redakcją Pani Małgorzaty Hamady – nauczyciela biblioteki szkolnej, a od 2019 opiekunem gazetki jest Pani Lucyna Zielińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

                Gazetkę redagują chętni uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły. Wydawana jest co dwa miesiące w formie papierowej, a jej wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej szkoły.

                Opisuje ona życie szkoły, tego co się w niej aktualnie dzieje, przybliża postaci nauczycieli oraz uczniów mających ciekawe zainteresowania i pasje. Promuje ciekawe formy spędzania wolnego czasu i twórczość własną uczniów.  Lektura gazetki jest formą pożytecznego spędzania czasu i poszerzania horyzontów wiedzowych i językowych jej czytelników. Materiały zamieszczane w gazetce uczniowie zdobywają z różnych źródeł, ale większość z nich powstaje w czasie zajęć szkolnych w klasie lub po lekcjach w świetlicy szkolnej. W wypowiedziach uczniów zostaje zachowana ich oryginalna treść, a korekcie poddawane są jedynie błędy ortograficzne. Gazetka nie posiada stałego, ściśle określonego  składu redakcyjnego, dlatego każdy chętny do współpracy uczeń może dołączyć do jej redagowania w trakcie roku szkolnego.

Katarzyna Woś- Redaktor Naczelna

 

 

W okresie tworzenia gazetki młodzi redaktorzy odnieśli wiele sukcesów w konkursach gazetek szkolnych:

2002 - I miejsce w konkursie tygodnika „Dominik”  i Wydawnictwa Szkolnego PWN.

2005 - II miejsce w konkursie powiatowym „Skawlitzer” pod patronatem Gazety Krakowskiej

2006 - I miejsce wraz z zaszczytną statuetką „Skawlitzera” w tym samym konkursie

2010 - Wyróżnienie w grupie trzech najlepszych gazetek szkolnych w konkursie KAS

2011 - I miejsce i tytuł „Najlepszej Gazetki Szkolnej” w konkursie gazetek szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2012 - Wyróżnienie indywidualne dla autorki najlepszego tekstu, Oliwii Porczyńskiej w konkursie gazetek szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2015 - II miejsce w konkursie gazetek szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nagroda indywidualna w kategorii „wywiad” dla redaktorki Pauliny Wójcik /  tym samym konkursie

2016 - I miejsce w konkursie gazetek szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2016 - Dodatkowo wyróżnienie specjalne dla redakcji za promocję czytelnictwa. W tym samym konkursie nagrodę indywidualną w kategorii „recenzja”  otrzymał Fabian Dydaś, członek zespołu redakcyjnego.

2017 - I miejsce w konkursie gazetek szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nagroda indywidualna w kategorii „recenzja”  dla Mateusza Durowskiego / w tym samym konkursie.