Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

  0. 7:10 - 7:55
1. 8:00 - 8:45
2. 8.55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:40 - 12:25
6. 12:45 - 13:30
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30