Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 

 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie

 

konkurs 2020

Regulamin świetlicowego konkursu plastycznego
z okazji obchodzonego 2 kwietnia
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Wojtyły.
1. CELE KONKURSU:
- rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci,
- popularyzacja wiedzy o książkach dla dzieci,
- popularyzacja czytelnictwa.
2. ZASADY UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I - III (również nieuczęszczających do świetlicy szkolnej).
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej: plakatu „3D” promującego ulubioną książkę dziecka i jej bohatera oraz przybliżającego tematykę książki. Praca powinna zawierać dodatkowe elementy sprawiające, że plakat będzie „3D” (np. otwierane okienka, koperty, quizy, rebusy itp.).
Format pracy – według uznania autora.
Na odwrocie zgłoszonej pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko autora plakatu, klasa. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych i publikację fotografii.  
W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace będące wynikiem indywidualnej pracy ucznia. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednego plakatu.
3. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa, która weźmie pod uwagę:
- zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
- walory artystyczne i estetyczne,
- pomysłowość i oryginalność plakatu,
- jakość i staranność wykonania.
4. NAGRODY
Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych, będą to między innymi książki z autografem znanej pisarki.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej w sali 102 do 20 marca 2020 r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONKURSU UDZIELAJĄ WYCHOWAWCY ŚWIETLIC.